Chocktillstånd på hund


Vi sjukdom eller skada kan en hund hamna i chock. Detta är farligt för hunden. Här lär du dig vad du kan göra när en hund hamnar i chock och vad du kan göra åt tillståndet.  

Chock uppstår när hundens vitala organ inte får tillräckligt mycket syre och/eller vid större förlust av blod. Om tillståndet inte behandlas kan hunden dö.

Symtom på chock hos hunden

  • Blekt tandkött.
  • Svag, hastig puls och snabb, ytlig, oregelbunden andning.
  • Vidgade pupiller, kalla öron och tassar.
  • Svaghet, yrsel, kollaps och slutligen medvetslöshet.

Så gör du om hunden hamnat i chock

  1. Handskas varsamt med hunden. Försök att få den lugn genom att prata med den. Håll om möjligt kroppskontakt.
  2. Stoppa eventuell blödning med tryckförband och/eller högläge.
  3. Kontrollera andning, puls och fri luftväg.
  4. Håll hunden varm och transportera den till veterinär.