Andning och konstgjord andning på hund

Vid ett olycksfall är det viktigt att veta om den skadade hunden andas. Att lära sig att ge konstgjord andning på hundar är bra att göra i förebyggande syfte. Här lär du dig hur du kontrollerar andning och ger konstgjord andning på hundar.

Kontrollera hundens andning

Kontrollera om hundens bröstkorg höjs och sänks vid in- och utandning. Om du inte ser några bröströrelser kan du hålla handen framför hundens nos för att känna värme/luftrörelser från andningen. Du kan också hålla en fickspegel framför nosen och se om det bildas imma på spegeln.

Konstgjord andning på hund

Första steget vid andningsstopp är att kontrollera luftvägarna så att det inte finns något som hindrar hunden från att andas själv. Inblåsning ska inte ske förrän detta kontrollerats.

  1. Dra försiktigt ut tungan ur hundens mun. Se upp för relexbetingade bett, eftersom även en medvetslös hund kan bitas.
  2. Ta bort synliga objekt ur munnen. Om du inte kommer åt föremålet, använd Heimlichmanöver.
  3. Stäng hundens mun och räta ut nacken försiktigt då det kan finnas någon form av nackskada.
  4. Sätt din mun över hundens nos.
  5. Gör inblåsning tills hundens bröstkorg reser sig. Anpassa luftvolymen till hundens storlek.
  6. Upprepa 10 gånger med en inblåsning var tredje sekund.
  7. Kontrollera om hunden andas genom att titta på bröstkorgen.
  8. Om andningen inte kommer igång. Kontakta veterinär och fortsätt med konstgjord andning under transporten till djursjukhuset.