Australian kelpie

Historik

Rasen härstammar från olika typer av vallhundar, som engelsmän och skottar importerade till Australien under 1800-talets första hälft. Av dessa vallhundar formades en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda för fårfarmarna. Australian kelpie blev känd som en outtröttlig vallare, lika användbar på de öppna slätterna som i de trånga fållorna, där det krävdes en tuff hund för att klara av de tätt sammanpackade fåren. Rasnamnet fick kelpien efter en berömd vallhund under 1870-talet som hette King's Kelpie. Den första standarden för rasen skrevs 1902.


Användningsområde

Kelpien har en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. Genom sin storlek och kapacitet har kelpie visat sig vara en utmärkt allroundhund. Den har inte bara nått framgångar som vallhund utan lämpar sig också mycket bra till hundsporterna bruks, agility och lydnad. Den passar även som tjänstehund inom såväl bevakning som räddning. En australian kelpie är mycket arbetsvillig och trivs bäst när den får någon uppgift att lösa.

Egenskaper / Mentalitet

Kelpien är en utomordentligt vaken, livlig och i hög grad intelligent hund med ett milt och fogligt lynne. Den har en påfallande lojalitet och plikttrogenhet. Rasen har en nästan outtömlig energi och kräver därför en hel del motion. Den är ganska självständig och kan ofta förutse förarens önskemål. Under vallningsarbetet är detta en stor fördel, då den reagerar på djurens rörelser snabbare än föraren. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt är dess välvilliga inställning till människor och dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga.

Pälsvård

Pälsen är vattenavstötande och består av kort rakt täckhår och underull som endast kräver normal pälsrengöring och borstning.

Hälsa

Som helhet anses kelpien vara en frisk ras. En relativt låg andel individer drabbas av höftledsdysplasi (HD) och de allra flesta av lindrig grad. Enstaka fall av armbågsledsdysplasi (ED) och patella luxation (lösa knäleder) har konstaterats.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 46-51 cm och för tikar 43-48 cm. Helhetsintrycket är en smidig, livlig hund av hög klass, som visar hård muskelkondition kombinerad med stor smidighet i lemmarna, vilket ger intryck av förmåga till outtröttligt arbete. Den ska vara fri från varje antydan till spinkighet. Varje felaktighet i byggnad eller temperament som är främmande för en arbetande vallhund måste anses som otypiskt. Färgen är svart, svart med tanteckning, leverröd, leverröd med tanteckning, fawn, leverbrun eller blå.

Övrigt

Kelpie är en ras som inte är delad i utställningslinjer/brukslinjer. Att en brukschampion även är utställningschampion är vanligare än att hunden enbart är brukschampion.


Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.