Hjärt och lungräddning hund


Lär dig hur du utför Hjärt- och lungräddning (HLR) på hund. Följ stegen och få koll på HLR för hundar. Du får också lära dig när hjärt- och lungräddning behövs och vad du absolut inte ska göra.

Genomför HLR endast om hunden inte är kontaktbar, inte har puls eller inte andas! Inblåsningar ska endast ges efter det att fria luftvägar skapats och inblåsning är möjlig. Två personer bör finnas till hands - om du är ensam, kom ihåg att räta ut hundens nacke och dra ut tungan inför varje inblåsning.

Har inte andning och puls kommit igång inom cirka fem minuter bör man
överväga att avbryta hjärtmassagen.

Så gör du hjärt- och lungräddning på hund

 1. Kontrollera att hunden har fria luftvägar.
 2. Kontrollera att det inte finns några större yttre blödningar. Om så är fallet, lägg genast på ett tryckförband.
 3. Lägg hunden på dess högra sida (vänster sida upp) på ett stadigt, plant underlag.
 4. Kontrollera så att hunden har fria luftvägar och rät nacke, helst ska huvudet och nacken vara i linje med varandra. Var extra försiktig vid eventuell sträckning av nacken eftersom det kan finnas någon form av nackskada.
 5. HLR-samarbete mellan två personer:
 6. Person 1 utför konstgjord andning.
 7. Person 2 utför hjärtkompressioner genom att placera händerna på bröstkorgens nedre del
  (där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet).
 8. Pressa ihop/tryck ner bröstkorgen enligt nedan:
  HLR för små, medelstora och stora hundar
  Små hundar 10-15 mm
  Medelstora hundar 20-30 mm
  Stora hundar 35-40 mm

 9. Komprimera bröstkorgen ca 100 ggr/min. Gör 30 kompressioner, gör två inblåsningar så att bröstkorgen reser sig, gör 30 kompressioner följt av två inblåsningar, upprepa. Är ni två personer kan ni turas om, eller så gör en inblåsningarna och den andra kompressionerna.
 10. Upprepa kompressionerna och inblåsningen tills andning och cirkulation fungerar. Har inte andning och puls kommit igång inom cirka 5 minuter är det tveksamt att fortsätta.
 11. När andning och puls har kommit igång transporteras hunden till veterinär eller djursjukhus.