Stress hos hund

Hundar kan vara stressade av många olika orsaker. En vanlig anledning till stress är att hunden inte får sina behov tillgodosedda och blir då understimulerad, hunden kan lida av sjukdom eller smärta och den kan även få för mycket aktivering vilket på sikt kan leda till stress.

Hundar kan bli stressade av att åka bil eller att vara i en miljö som för hunden är ovan, till exempel på en plats med många andra hundar. För mycket aktivering, att hunden lämnas ensam längre stunder och vilda lekar är också sådant som kan utlösa negativ stress hos en hund.

Symptomen på stress varierar

En stirrig, pipig, osäker eller aggressiv hund kan vara en stressad hund.

Stress yttrar sig på många olika sätt. Hunden kan få en så kallad "stressmage", det vill säga att den är känslig i tarmarna och reagerar med att få diarré när den blir stressad. Ett annat tecken på stress är att hunden plötsligt kan börja mjälla, så kallad "stressmjäll". Överslagshandlingar av olika slag är tydliga tecken på stress, till exempel att hunden frenetiskt slickar sig eller biter på sina tassar. Att hunden är stirrig, pipig, osäker eller aggressiv kan också vara tecken på att hunden är stressad.

Tecken på att din hund är stressad

 • Problembeteenden (Hunden gör kanske utfall mot andra hundar eller får svårt att vara ensam)
 • Överdrivet slickande på tassar
 • Överdrivet kliande
 • Mjäll
 • Problem med rumsrenhet
 • Svårt att koppla av - Den är konstant "på tårna"
 • Hässjande och dregglande

Stress kan göra din hund sjuk

Hundar som utsätts för stress under lång tid kan utveckla problembeteenden. De mår inte bara psykiskt dåligt, utan kan dessutom med tiden få förhöjda kortisolvärden och så småningom nedsatt immunförsvar.

Visar din hund något av symptomen i listan? Tänk på att det är viktigt att uppsöka veterinär för att utesluta sjukdom även om du tror att det kan vara stress som är orsaken. Det finns sjukdomar och åkommor som ger samma symtom.

Så hjälper du en stressad hund

Om du tror att din hund är stressad gäller det att se över hundens vardag. En hund som går omkring med smärta blir ofta stressad och detsamma gäller om den är över- eller underaktiverad. Men olika hundar har olika lätt för att bli stressade och man måste därför se till hundens personlighet. Det finns flera sätt att minska och förebygga långvarig stress:

 • Ta bort orsaken till stressen
  Är det så att din hund blir väldigt stressad vid speciella tillfällen är det bra om du kan försöka undvika dessa situationer.
 • Ha rimliga krav på hunden
  Kräv inte för mycket av din hund - varken i vardagen eller när ni tränar tillsammans.
 • Sluta kasta boll med hunden
  Intensiva jaktlekar som boll- och pinnkastning ger ett stort påslag av stresshormoner. Välj istället lugna lekar där hunden får tänka och klura.
 • Ge mycket att tugga på
  Att tugga och slicka har en lugnande och avstressande effekt. Därför kan det vara en bra idé att hjälpa hunden ner i varv genom att ge den ett ben eller något annat att tugga och slicka på.
 • Ta bort bestraffningar och belöna lugnt
  Ta bort bestraffningar och korrigeringar och undvik de situationer där du brukar känna dig tvungen att korrigera din hund. Belöna med lugna belöningar som till exempel stora hårda godbitar som kräver lite tuggande.
 • Låt hunden använda nosen
  Nosarbete har en lugnande effekt och är ett bra alternativ till hetsigare lekar. Kasta ut hundens mat på en stor yta eller låt hunden leta efter bollen istället för att kasta med den.
 • Massera din hund
  För att hjälpa din hund ner i varv kan du massera den lugnt och metodiskt när ni sitter hemma i soffan. Då produceras välbehagshormoner som får hunden att slappna av.

Var tydlig

En hund kan även bli osäker på grund av ägarens otydlighet, om du går för fort fram i träningen eller använder aversiva träningsmetoder där man tillför någon form av obehag när hunden gör fel. Genom att använda samma ord eller fras när du exempelvis kallar in din hund skapar du rutin och trygghet, du bygger upp ett språk och kommunikation med din hund. Genom att vara tydlig undviker du missförstånd och stress.

Stresslek inte

Att kasta pinnar eller sparka boll med hunden är något som de flesta hundar gillar. Det är viktigt att känna till att det är en aktivitet som drar igång hundens jaktinstinkt och gör att hunden går upp i stress, det kan vara svårt för hunden att varva ner efteråt. Ofta är ägarens avsikt att få hunden att springa så mycket som möjligt, men för en lättstressad hund är det en aktivitet som man bör minska eller undvika helt. Om man vill aktivera sin hund innan den ska vara ensam en stund är det bättre att välja en aktivitet som inte drar upp hunden i stress, exempelvis att gå en lugn promenad tillsammans, låta hunden använda sin nos genom att leta lite godis eller gå ett spår.

Överaktiverad hund

Att en hund är överaktiverad betyder att den har vant sig vid att hela tiden ha något att göra och att den inte får tillräckligt med tid för återhämtning och vila. En hund kan även bli överaktiverad av att ofta göra aktiviteter som tar upp den i hög stress. . Ägaren har antagligen överaktiverat sin hund i all välmening, men en överaktiverad hund klarar inte av att stressa ner och koppla av om det har gått för långt. En överaktiverad hund kan behöva hjälp att lära sig att koppla av, bland annat genom avslappningsövningar som till exempel massage. Den bör heller inte arbeta alls mer än att gå lugna promenader under en längre period för att sedan kunna lägga träningen på en lagom nivå.

Underaktiverad hund

En hund som är underaktiverad får inte sina behov tillgodosedda, det är en obalans mellan motion, mental aktivering och vila. Olika raser och individer kräver olika mycket arbete för att må bra, för att hitta balansen är det viktigt att se till individen. Understimulans yttrar sig på lite olika vis, en del hundar hittar egna sätt att få utlopp för sin energi exempelvis äta upp soffan eller något annat hemma.

Tänk på att "Lagom är bäst"

Lagom är bäst

Man undviker negativ stress när man tillgodoser hundens behov och hittar en lagom mängd motion och mental aktivering. Det är bra att tänka på att redan när hunden är valp vänja den vid de miljöer och situationer den kommer att vara i som vuxen, då är den väl förberedd och man undviker stress. Det är även viktigt att vara uppmärksam på hundens signaler och lära sig att tyda dem.

Stressade hundar

En bok som på ett mycket utförligt sätt tar upp stress hos hundar är boken med namnet "Stressade hundar" som är skriven av Martina Nagel och Clarissa v. Reinhardt, med förord av Anders Hallgren. Boken är mycket beskrivande och tar upp olika fall ur verkligheten.

Ta hjälp av en instruktör

Ibland kan det vara svårt att på egen hand hjälpa och träna sin stressade hund, då är det bra att kontakta en utbildad instruktör eller hundpsykolog som kan vägleda och stötta.


Tecken på inre stress hos hunden

Din hund får syn på grannkatten på andra sidan staketet, han rusar mot spjälorna, tvärnitar fullt medveten om att det inte kommer gå. Frustrerade skall ekar för att sedan tystna. Jycken gräver nu intensivt mot staketets kant. Nästa dag händer samma sak, men istället för att gräva börjar han klia sig. Dagarna går och situationen upprepar sig. Med tiden börjar jycken jaga sin svans, i andra sammanhang, utan att katten ens syns till. Vad händer? Tre olika saker sker som exemplifierar tre begrepp inom etologin. Vi reder ut i röran.

Hundar kan ta till målmedvetna beteenden, falla in i överslagshandlingar och överflödeshandlingar. Det förstnämnda är ett klart sinne som strategiskt försöker lösa ett problem. De två sista är spunna ur en inre stress.

MÅLMEDVETNA BETEENDEN

Låt oss börja med grävandet. Jycken i exemplet lyckas håll huvudet på skaft. Stressen har inte tagit över helt än. Motivationen att jaga efter katten är stark och hundar är problemlösare. Att gräva sig ut känns som en bra idé. När det inte lyckas växer dock frustrationen. Stressen kommer ackumulera över tid om hunden fortsätter utsättas för situationen. Att vänja sig står inte på tur då instinkten är stark och katten som triggar dyker upp sporadiskt och dessutom springer. Hundar är rovdjur och vissa är så klart högmotiverade att jaga.

ÖVERSLAGSHANDLINGAR

När hunden insett att det inte går att gräva sig ut, ökar stressen. Det frenetiska kliandet är en överslagshandling. Hunden står i en konfliktsituation mellan motstridiga stimuli, motivationen att jaga efter katten och staketet som förhindrar det. Viljan kan inte fullföljas och istället tar energin en tillsynes ologisk riktning och resulterar i ett helt annat beteende. Vi människor kan börja rätta till våra kläder i en konfliktsituation av samma anledning. En överslagshandling triggas alltid av ett yttre stimuli, men har inget mål.

Överslagshandlingar kan även te sig mer logiska, som omriktade beteenden. Ponera en reaktiv hund som vill kasta sig över en annan hund men hindras av kopplet och istället hugger tiken matte i benet. Vi människor kan slå näven i bordet när vi grälar med någon vi är arga på men inte vill slå. Ett förhindrat utlopp leder till att den tänkta handlingen omriktas mot något annat.

Vissa överslagshandlingar har evolutionen sparat på, då de inneburit en smart strategi. En ologisk handling har fått ett överlevnadsvärde. Vanligtvis är det beteendet som lyckats avstyra konflikter, slagsmål och därmed risk för skador eller död. Att nosa i marken vid ett spänt möte är en handling som troligtvis var en överslagshandling från början, men nu ses som en lugnande signal, då effekten är att den andra hunden sansar sig och också nosar i marken. Det finns en kommunikation i det som varit gynnsamt och dämpat läget och därmed stressen. Alla överslagshandlingar kan dock inte göra den resan då det inte har någon fördelaktig effekt, som kliandet.

 

ÖVERFLÖDESHANDLING

Svansjagandet då? Hunden i inledningen jagade slutligen sin svans i andra sammanhang, utan att katten var närvarande. Man kan först tro att företeelserna inte har med varandra att göra. Men det kan de absolut ha. För detta är en överflödeshandling. Överflödeshandlingar uttrycks när en inre motivation är oerhört stark utan att få ett adekvat utlopp. Beteendebehovet riktas om mot ett annat stimuli (än katten), svansen. Hunden får utlopp för ett jaktligt beteende men målet är verkligen inte naturligt eller sunt. Det finns en frustration även bakom överflödeshandlingar. Ett annat exempel är en hanhund som juckar på soffkuddarna när grannens tik löper. En överflödeshandling triggas inte av ett direkt yttre stimuli utan utförs då ett inre behov kokar över.

VAD BÖR MAN GÖRA OCH INTE GÖRA

Att avleda överslagshandlingar eller överflödeshandlingar kan fungera för stunden men är ingen långsiktig lösning. Har du otur övas en beteendekedja in: jaga svansen, husse kommer med tuggben eller springa i åttor i hundgården, matte hämtar kopplet. Att träna in ett kontraproduktivt beteende, som att hunden hoppar upp på en sten eller utför ett trick när hundmötet som triggar nalkas är även det, enbart ett sätt att öva in ett önskvärt utlopp som hindrar utfallet. Läget är dock inte löst på djupet. Man kan tysta för stunden på detta vis i akuta lägen, men man bör veta att det är det enda man gör.

Att ignorera överflödes-/överslagshandlingar kommer heller inte hjälpa, då dessa handlingar ofta är självförstärkande. Hunden mår mindre dåligt av att få utföra dem och därför kommer jycken fortsätta oavsett om du står med ryggen till och låtsas som att det regnar. Om du bryr dig eller inte påverkar inte hundens motivation att utföra handlingen. Detsamma gäller olika sätt att bryta snurrande, svansjagande eller kliandet med ett högt ljud, en stråle vatten eller stamp i marken. Hunden kanske avbryts för stunden, men det är också det enda som sker. Även om du guidar in hunden i ett önskvärt beteende efteråt, så har inte orsaken bakom stresspådraget förändrats.

LÅNGSIKTIG LÖSNING

Den långsiktiga lösningen ligger i att uppfylla hundens uppdämda behov eller tillrättalägga omgivningen så hunden inte triggas. Är rädslor, osäkerhet eller ilska orsaken bakom överslagen behöver känslorna adresseras och beteendeterapi sättas in så att hunden får hjälp att känna annorlunda. Man behöver alltså förekomma och ha koll på sin hunds stresshink så den inte är fylld till toppen redo att skvalpa över. Jycken behöver också få öva på bra stresshanteringstekniker.

Om en hund uppvisar överflödes-/överslagshandlingar ofta tyder det på långvarig och hög stress. Detta kan utvecklas till tvångshandlingar och slutligen stereotypier. En stereotypi är när hunden utför dessa handlingar repetitivt, nästan ritualistiskt, under en stor del av sin vakna tid och utan märkbar trigger. Det är ett mycket allvarligt tillstånd. En psykisk ohälsa har blivit en psykisk störning. Därför bör vi ta överslagshandlingar på allvar och alltid hjälpa en hund med de bakomliggande orsakerna som får det att koka över.

Notera:

Tomgångshandlingar är något snarlikt och även de kan resultera i tvångshandlingar. En tomgångshandling är ett instinktivt och naturligt beteende som hunden utför ur tomma intet helt utan att triggas. Ett exempel är hundar som bäddar i luften i brist på bäddmaterial i korgen, eller hundar som gräver ner sitt tuggben och för nosen över gömman som om de öser över jord, trots att där inte finns någon. Dessa avvikande beteenden kommer ur behovet att få bete sig naturligt. Därför är berikning en viktig del av hundhållningen. Ett annat exempel är hundar som vankar i åttor i hundgården vid brist på motion. Att vandra är ett beteendebehov hos hund och om det inte tillgodoses kan tomgångshandlingar ta vid. Utanför gallret finns friheten som är ouppnåelig, den lockar men går inte att komma åt. Önskan om att få röra sig blir till sorgliga åttor. Även detta kan utvecklas till stereotypier som tyder om kraftig psykisk ohälsa.